انتخاب واحد آموزشی
 
  •  


واحد آموزشی: استان:
  •  


واحد آموزشی: استان: شهر:
 

 استان: شهر: دوره آموزشی:

 

 


اطلاعات معاونت آموزش های عمومی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی
 تلفن تماس: 30-22174327  فکس: 22426181
آدرس: تهران - ولنجک - بلوار دانشجو - خیابان البرز یکم - معاونت آموزش های عمومی و مهارتی
پست الکترونیکی: Info@sazman-sama.org
کد پستی: 1984136573
صندوق پستی: 193954363
آدرس سایت: www.sazman-sama.org 
نقشه گوگل
logo